Umuntu-Indima

Isigaba: Imilayezo & Abantu
Isigaba esilandelayo: Umuntu-Indima