👩🏼‍🦳 phụ nữ: màu da sáng trung bình, tóc trắng

nữ | phụ nữ | màu da sáng trung bình | tóc trắng

Biểu tượng cảm xúc: 👩🏼‍🦳
H�? và tên: phụ nữ: màu da sáng trung bình, tóc trắng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: nữ | phụ nữ | màu da sáng trung bình | tóc trắng
Các điểm mã: U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B3
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: phụ nữ: tóc trắng


Hình ảnh

Các tông màu da khác