👩🏼‍🔧 thợ máy nữ: màu da sáng trung bình

cơ khí | nữ | phụ nữ | thợ | thợ máy nữ | thợ sửa ống nước | thợ điện | màu da sáng trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 👩🏼‍🔧
H�? và tên: thợ máy nữ: màu da sáng trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cơ khí | nữ | phụ nữ | thợ | thợ máy nữ | thợ sửa ống nước | thợ điện | màu da sáng trung bình
Các điểm mã: U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F527
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: thợ máy nữ


Hình ảnh

Các tông màu da khác