👩🏿‍🔧 thợ máy nữ: màu da tối

cơ khí | nữ | phụ nữ | thợ | thợ máy nữ | thợ sửa ống nước | thợ điện | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: 👩🏿‍🔧
H�? và tên: thợ máy nữ: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cơ khí | nữ | phụ nữ | thợ | thợ máy nữ | thợ sửa ống nước | thợ điện | màu da tối
Các điểm mã: U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F527
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: thợ máy nữ


Hình ảnh

Các tông màu da khác