👩🏽‍🦲 phụ nữ: màu da trung bình, hói

nữ | phụ nữ | màu da trung bình | hói

Biểu tượng cảm xúc: 👩🏽‍🦲
H? và tên: phụ nữ: màu da trung bình, hói
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: nữ | phụ nữ | màu da trung bình | hói
Các điểm mã: U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B2
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: phụ nữ: hói


Hình ảnh

Các tông màu da khác