🏐 bóng chuyền

bóng chuyền (Hoạt Ä‘á»™ng - Thể thao)

bóng chuyền

bóng chuyền | quả bóng | trò chơi

Biểu tượng cảm xúc: 🏐
H? và tên: bóng chuyền
Tên ngắn: :volleyball:
Từ khóa: bóng chuyền | quả bóng | trò chơi
Các điểm mã: U+1F3D0
thể loại: Hoạt Ä‘á»™ng
Danh mục phụ: Thể thao
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan