🥃 ly đáy phẳng

ly đáy phẳng (Ä?ồ ăn thức uống - Uống)

ly đáy phẳng

cốc | cốc vại | ly đáy phẳng | ngụm | rượu | rượu whisky

Biểu tượng cảm xúc: 🥃
H? và tên: ly đáy phẳng
Tên ngắn: :tumbler_glass:
Từ khóa: cốc | cốc vại | ly đáy phẳng | ngụm | rượu | rượu whisky
Các điểm mã: U+1F943
thể loại: Ä?ồ ăn thức uống
Danh mục phụ: Uống
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan