🚆 tàu hỏa

tàu hỏa (Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm - Giao thông vận tải-Ground)

tàu hỏa

đường sắt | tàu hỏa | xe cộ

Biểu tượng cảm xúc: 🚆
H? và tên: tàu hỏa
Tên ngắn: :train2:
Từ khóa: đường sắt | tàu hỏa | xe cộ
Các điểm mã: U+1F686
thể loại: Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm
Danh mục phụ: Giao thông vận tải-Ground
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan