🍓 dâu tây

dâu tây (Ä?ồ ăn thức uống - Thá»±c phẩm-trái cây)

dâu tây

dâu tây | hoa quả | thực vật

Biểu tượng cảm xúc: 🍓
H? và tên: dâu tây
Tên ngắn: :strawberry:
Từ khóa: dâu tây | hoa quả | thực vật
Các điểm mã: U+1F353
thể loại: Ä?ồ ăn thức uống
Danh mục phụ: Thá»±c phẩm-trái cây
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan