🍜 bát mì

bát mì (Ä?ồ ăn thức uống - Ẩm thá»±c châu Ã?)

bát mì

bát | bát mì | hấp | mì sợi | mì tôm

Biểu tượng cảm xúc: 🍜
H? và tên: bát mì
Tên ngắn: :ramen:
Từ khóa: bát | bát mì | hấp | mì sợi | mì tôm
Các điểm mã: U+1F35C
thể loại: Ä?ồ ăn thức uống
Danh mục phụ: Ẩm thá»±c châu Ã?
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan