🌹 hoa hồng

hoa hồng (Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên - Trồng hoa)

hoa hồng

hoa | hoa hồng | thực vật

Biểu tượng cảm xúc: 🌹
H�? và tên: hoa hồng
Tên ngắn: :rose:
Từ khóa: hoa | hoa hồng | thực vật
Các điểm mã: U+1F339
thể loại: Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên
Danh mục phụ: Trồng hoa
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan