💍 nhẫn

nhẫn (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Quần áo)

nhẫn

kim cương | lãng mạn | nhẫn

Biểu tượng cảm xúc: 💍
H? và tên: nhẫn
Tên ngắn: :ring:
Từ khóa: kim cương | lãng mạn | nhẫn
Các điểm mã: U+1F48D
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Quần áo
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan