🥧 bánh nướng

bánh nướng (Ä?ồ ăn thức uống - Thức ăn ngá»?t)

bánh nướng

bánh bột | bánh nướng | bột nhồi | bột nhồi bánh

Biểu tượng cảm xúc: 🥧
H? và tên: bánh nướng
Tên ngắn: :pie:
Từ khóa: bánh bột | bánh nướng | bột nhồi | bột nhồi bánh
Các điểm mã: U+1F967
thể loại: Ä?ồ ăn thức uống
Danh mục phụ: Thức ăn ngá»?t
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan