⛹🏻 người chơi bóng: màu da sáng

người chơi bóng | quả bóng | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: ⛹🏻
H�? và tên: người chơi bóng: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: người chơi bóng | quả bóng | màu da sáng
Các điểm mã: U+26F9, U+1F3FB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: NgÆ°á»?i-Thể thao
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác