🤲🏻 hai bàn tay chạm vào nhau: màu da sáng

hai bàn tay chạm vào nhau | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: 🤲🏻
H�? và tên: hai bàn tay chạm vào nhau: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: hai bàn tay chạm vào nhau | màu da sáng
Các điểm mã: U+1F932, U+1F3FB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: hai bàn tay chạm vào nhau


Hình ảnh

Các tông màu da khác