👌🏼 bàn tay làm dấu OK: màu da sáng trung bình

bàn tay làm dấu OK | cơ thể người | ok | tay | màu da sáng trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 👌🏼
H? và tên: bàn tay làm dấu OK: màu da sáng trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bàn tay làm dấu OK | cơ thể người | ok | tay | màu da sáng trung bình
Các điểm mã: U+1F44C, U+1F3FC
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác