🤞 hai ngón tay bắt chéo

hai ngón tay bắt chéo (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Thân hình)

hai ngón tay bắt chéo

bàn tay | chéo | hai ngón tay bắt chéo | may mắn | ngón tay

Biểu tượng cảm xúc: 🤞
H? và tên: hai ngón tay bắt chéo
Tên ngắn: :hand_with_index_and_middle_fingers_crossed:
Từ khóa: bàn tay | chéo | hai ngón tay bắt chéo | may mắn | ngón tay
Các điểm mã: U+1F91E
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Tông màu da

Biểu tượng cảm xúc liên quan