👌🏾 bàn tay làm dấu OK: màu da tối trung bình

bàn tay làm dấu OK | cơ thể người | ok | tay | màu da tối trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 👌🏾
H�? và tên: bàn tay làm dấu OK: màu da tối trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bàn tay làm dấu OK | cơ thể người | ok | tay | màu da tối trung bình
Các điểm mã: U+1F44C, U+1F3FE
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác