👌🏻 bàn tay làm dấu OK: màu da sáng

bàn tay làm dấu OK | cơ thể người | ok | tay | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: 👌🏻
H? và tên: bàn tay làm dấu OK: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bàn tay làm dấu OK | cơ thể người | ok | tay | màu da sáng
Các điểm mã: U+1F44C, U+1F3FB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác