🤶🏼 mẹ giáng sinh: màu da sáng trung bình

bà già Noel | giáng sinh | mẹ | mẹ giáng sinh | màu da sáng trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🤶🏼
H? và tên: mẹ giáng sinh: màu da sáng trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bà già Noel | giáng sinh | mẹ | mẹ giáng sinh | màu da sáng trung bình
Các điểm mã: U+1F936, U+1F3FC
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Fantasy
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác