👨🏻‍🏫 giáo viên nam: màu da sáng

giáo sư | giáo viên | giáo viên nam | nam | người hướng dẫn | người đàn ông | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: 👨🏻‍🏫
H�? và tên: giáo viên nam: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: giáo sư | giáo viên | giáo viên nam | nam | người hướng dẫn | người đàn ông | màu da sáng
Các điểm mã: U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F3EB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: giáo viên nam


Hình ảnh

Các tông màu da khác