👨🏼‍🎨 họa sĩ nam: màu da sáng trung bình

bảng màu | họa sĩ nam | nam | nghệ sĩ | người đàn ông | màu da sáng trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 👨🏼‍🎨
H�? và tên: họa sĩ nam: màu da sáng trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bảng màu | họa sĩ nam | nam | nghệ sĩ | người đàn ông | màu da sáng trung bình
Các điểm mã: U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F3A8
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: họa sĩ nam


Hình ảnh

Các tông màu da khác