🦵🏽 Chân: màu da trung bình

Chân | màu da trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🦵🏽
H�? và tên: Chân: màu da trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: Chân | màu da trung bình
Các điểm mã: U+1F9B5, U+1F3FD
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Chân


Hình ảnh

Các tông màu da khác