💋 dấu nụ hôn

dấu nụ hôn (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Cảm xúc)

dấu nụ hôn

dấu nụ hôn | điểm | hình trái tim | hôn | lãng mạn | môi

Biểu tượng cảm xúc: 💋
H? và tên: dấu nụ hôn
Tên ngắn: :kiss:
Từ khóa: dấu nụ hôn | điểm | hình trái tim | hôn | lãng mạn | môi
Các điểm mã: U+1F48B
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Cảm xúc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan