👖 quần bò

quần bò (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Quần áo)

quần bò

quần | quần áo | quần bò | quần đùi

Biểu tượng cảm xúc: 👖
H? và tên: quần bò
Tên ngắn: :jeans:
Từ khóa: quần | quần áo | quần bò | quần đùi
Các điểm mã: U+1F456
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Quần áo
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan