💂🏻 bảo vệ: màu da sáng

bảo vệ | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: 💂🏻
H�? và tên: bảo vệ: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bảo vệ | màu da sáng
Các điểm mã: U+1F482, U+1F3FB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: bảo vệ


Hình ảnh

Các tông màu da khác