💂🏿 bảo vệ: màu da tối

bảo vệ | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: 💂🏿
H�? và tên: bảo vệ: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bảo vệ | màu da tối
Các điểm mã: U+1F482, U+1F3FF
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: bảo vệ


Hình ảnh

Các tông màu da khác