🥗 salat rau

salat rau (Ä?ồ ăn thức uống - Chuẩn bị thá»±c phẩm)

salat rau

salat | salat rau | thức ăn | xanh

Biểu tượng cảm xúc: 🥗
H�? và tên: salat rau
Tên ngắn: :green_salad:
Từ khóa: salat | salat rau | thức ăn | xanh
Các điểm mã: U+1F957
thể loại: Ä?ồ ăn thức uống
Danh mục phụ: Chuẩn bị thá»±c phẩm
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan