🦶🏼 bàn chân: màu da sáng trung bình

bàn chân | màu da sáng trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🦶🏼
H�? và tên: bàn chân: màu da sáng trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bàn chân | màu da sáng trung bình
Các điểm mã: U+1F9B6, U+1F3FC
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: bàn chân


Hình ảnh

Các tông màu da khác