🙏🏿 chắp tay: màu da tối

chắp tay | cảm ơn | cầu nguyện | hỏi | làm ơn | tay | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: 🙏🏿
H�? và tên: chắp tay: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: chắp tay | cảm ơn | cầu nguyện | hỏi | làm ơn | tay | màu da tối
Các điểm mã: U+1F64F, U+1F3FF
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: chắp tay


Hình ảnh

Các tông màu da khác