⏬ nút xuống nhanh

nút xuống nhanh (Ký hiệu - Biểu tượng Av)

nút xuống nhanh

kép | mũi tên | nút xuống nhanh | xuống

Biểu tượng cảm xúc:
H? và tên: nút xuống nhanh
Tên ngắn: :fast_forward:
Từ khóa: kép | mũi tên | nút xuống nhanh | xuống
Các điểm mã: U+23EC
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Biểu tượng Av
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan