Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
💞 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

💞 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 💞
H? và tên: trái tim xoay vòng
Tên ngắn: :revolving_hearts:
Các điểm mã: U+1F49E

💞 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🔺 - tam giác màu đỏ trỏ lên trên
  • 😌 - mặt nhẹ nhõm
  • 🔁 - nút lặp lại
  • 🔂 - nút lặp lại một lần
  • 🚻 - nhà vệ sinh
  • 🦏 - tê giác
  • 🎀 - ruy băng
  • 🍙 - cơm nắm
  • 🍘 - bánh quy gạo
  • 🤜 - nắm đấm hướng sang phải