Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
👨‍🚒 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

👨‍🚒 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 👨‍🚒
H? và tên: lính cứu hỏa nam
Tên ngắn: :male-firefighter:
Các điểm mã: U+1F468, U+200D, U+1F692

👨‍🚒 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan