Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🏰 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🏰 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🏰
H? và tên: lâu đài
Tên ngắn: :european_castle:
Các điểm mã: U+1F3F0

🏰 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 📇 - chỉ mục thẻ
  • 🇧🇶 - cờ: Ca-ri-bê Hà Lan
  • 🎠 - ngựa đu quay
  • 🎏 - cờ cá chép
  • 🥕 - cà rốt
  • 🐈 - mèo
  • 🐱 - mặt mèo
  • 😹 - mặt mèo có nước mắt
  • 😼 - mặt mèo cười gượng
  • 🇰🇾 - cờ: Quần đảo Cayman