😿 mặt mèo đang khóc

mặt mèo đang khóc (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Mặt mèo)

mặt mèo đang khóc

buồn | con mèo | khóc | khuôn mặt | mặt mèo đang khóc | nước mắt

Biểu tượng cảm xúc: 😿
H? và tên: mặt mèo đang khóc
Tên ngắn: :crying_cat_face:
Từ khóa: buồn | con mèo | khóc | khuôn mặt | mặt mèo đang khóc | nước mắt
Các điểm mã: U+1F63F
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Mặt mèo
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan