🤞🏼 hai ngón tay bắt chéo: màu da sáng trung bình

bàn tay | chéo | hai ngón tay bắt chéo | may mắn | ngón tay | màu da sáng trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🤞🏼
H? và tên: hai ngón tay bắt chéo: màu da sáng trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bàn tay | chéo | hai ngón tay bắt chéo | may mắn | ngón tay | màu da sáng trung bình
Các điểm mã: U+1F91E, U+1F3FC
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: hai ngón tay bắt chéo


Hình ảnh

Các tông màu da khác