🤞🏿 hai ngón tay bắt chéo: màu da tối

bàn tay | chéo | hai ngón tay bắt chéo | may mắn | ngón tay | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: 🤞🏿
H�? và tên: hai ngón tay bắt chéo: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bàn tay | chéo | hai ngón tay bắt chéo | may mắn | ngón tay | màu da tối
Các điểm mã: U+1F91E, U+1F3FF
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: hai ngón tay bắt chéo


Hình ảnh

Các tông màu da khác