🚬 thuốc lá

thuốc lá (Các đối tượng - Ä?ối tượng khác)

thuốc lá

hút thuốc | thuốc lá

Biểu tượng cảm xúc: 🚬
H? và tên: thuốc lá
Tên ngắn: :smoking:
Từ khóa: hút thuốc | thuốc lá
Các điểm mã: U+1F6AC
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Ä?ối tượng khác
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan