🤙🏿 bàn tay gọi cho tôi: màu da tối

bàn tay | bàn tay gọi cho tôi | gọi điện | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: 🤙🏿
H�? và tên: bàn tay gọi cho tôi: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bàn tay | bàn tay gọi cho tôi | gọi điện | màu da tối
Các điểm mã: U+1F919, U+1F3FF
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: bàn tay gọi cho tôi


Hình ảnh

Các tông màu da khác