🦋 bướm

bướm (Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên - Lá»—i Ä‘á»™ng vật)

bướm

bướm | côn trùng | đẹp

Biểu tượng cảm xúc: 🦋
H? và tên: bướm
Tên ngắn: :butterfly:
Từ khóa: bướm | côn trùng | đẹp
Các điểm mã: U+1F98B
thể loại: Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên
Danh mục phụ: Lá»—i Ä‘á»™ng vật
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan