🧱 gạch

gạch

Biểu tượng cảm xúc: 🧱
H? và tên: gạch
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: gạch
Các điểm mã: U+1F9F1
thể loại: Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm
Danh mục phụ: Ä?ịa Ä‘iểm xây dá»±ng
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan