👱🏻 người tóc vàng hoe: màu da sáng

người tóc vàng hoe | tóc vàng hoe | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: 👱🏻
H�? và tên: người tóc vàng hoe: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: người tóc vàng hoe | tóc vàng hoe | màu da sáng
Các điểm mã: U+1F471, U+1F3FB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Role
Biểu tượng cảm xúc gốc: người tóc vàng hoe


Hình ảnh

Các tông màu da khác