😧 mặt đau khổ

mặt đau khổ (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Face-Negative)

mặt đau khổ

đau khổ | mặt | mặt đau khổ

Biểu tượng cảm xúc: 😧
H? và tên: mặt đau khổ
Tên ngắn: :anguished:
Từ khóa: đau khổ | mặt | mặt đau khổ
Các điểm mã: U+1F627
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Face-Negative
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan