🚡 cáp treo

cáp treo (Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm - Transport-Air)

cáp treo

cáp | cáp treo | đường xe điện | toa trần | trên không | xe cộ | xe hơi

Biểu tượng cảm xúc: 🚡
H? và tên: cáp treo
Tên ngắn: :aerial_tramway:
Từ khóa: cáp | cáp treo | đường xe điện | toa trần | trên không | xe cộ | xe hơi
Các điểm mã: U+1F6A1
thể loại: Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm
Danh mục phụ: Transport-Air
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan