👋🏼 vẫy tay: màu da sáng trung bình

cơ thể người | tay | vẫy | màu da sáng trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 👋🏼
H�? và tên: vẫy tay: màu da sáng trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cơ thể người | tay | vẫy | màu da sáng trung bình
Các điểm mã: U+1F44B, U+1F3FC
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: vẫy tay


Hình ảnh

Các tông màu da khác