👋🏻 vẫy tay: màu da sáng

cơ thể người | tay | vẫy | màu da sáng

Biểu tượng cảm xúc: 👋🏻
H�? và tên: vẫy tay: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cơ thể người | tay | vẫy | màu da sáng
Các điểm mã: U+1F44B, U+1F3FB
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc: vẫy tay


Hình ảnh

Các tông màu da khác