✌🏿 tay chiến thắng: màu da tối

chiến thắng | cơ thể người | tay | tay chiến thắng | v | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: ✌🏿
H�? và tên: tay chiến thắng: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: chiến thắng | cơ thể người | tay | tay chiến thắng | v | màu da tối
Các điểm mã: U+270C, U+1F3FF
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Thân hình
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác