🎅🏽 Ông già Noel: màu da trung bình

cha | giáng sinh | lễ kỷ niệm | truyện cổ tích | tưởng tượng | Ông già Noel | ông già noel | màu da trung bình

Biểu tượng cảm xúc: 🎅🏽
H? và tên: Ông già Noel: màu da trung bình
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cha | giáng sinh | lễ kỷ niệm | truyện cổ tích | tưởng tượng | Ông già Noel | ông già noel | màu da trung bình
Các điểm mã: U+1F385, U+1F3FD
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Fantasy
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác