🎅🏿 Ông già Noel: màu da tối

cha | giáng sinh | lễ kỷ niệm | truyện cổ tích | tưởng tượng | Ông già Noel | ông già noel | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: 🎅🏿
H? và tên: Ông già Noel: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: cha | giáng sinh | lễ kỷ niệm | truyện cổ tích | tưởng tượng | Ông già Noel | ông già noel | màu da tối
Các điểm mã: U+1F385, U+1F3FF
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Fantasy
Biểu tượng cảm xúc gốc:


Hình ảnh

Các tông màu da khác