Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🦹🏿 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🦹🏿 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🦹🏿
H? và tên: nhân vật siêu phản diện: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Các điểm mã: U+1F9B9, U+1F3FF

🦹🏿 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🌅 - bình minh
  • 🌄 - bình minh trên núi
  • 🌇 - hoàng hôn
  • 🦸 - siêu anh hùng
  • 🦹 - nhân vật siêu phản diện
  • 🇸🇷 - cờ: Suriname
  • 🍣 - sushi
  • 🚟 - đường sắt trên cao
  • 🇸🇯 - cờ: Svalbard và Jan Mayen
  • 🦢 - thiên nga